SAFKST - SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA FITNES, KULTURISTIKY
  • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:
 Kontakt
SAFKST
  Junácka 6
  832 80   Bratislava
  Tel.: +421 908 965 156
 
 Odkazy

Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2020: ‭636 096‬ EUR
 Partneri
 Mediálni partneri
 Médiá, rozhovory


Vaško - Gabriela Mlsnová
30.05.2019


Vaško - Michal barbier
07.05.2019

média archív ...

O násSlovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja.

Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja vznikla v roku 1993
pod pôvodným názvom Slovenská kulturistická asociácia (SKA).

Združuje oddiely fitnes, kulturistiky a silového trojboja a fitnescentrá
na Slovensku.

Od svojho vzniku organizuje majstrovské a pohárové sútaže vo fitnes, kulturistike
a silovom trojboji všetkých vekových kategórií a má prepracovaný systém práce
s reprezentáciou Slovenska.

SAFKST je aktívnym členom najprestížnejších európskych a svetových organizácií
tohto športu – EBFF, IFBB, EPF, IPF.

Organizácia IFBB (International Federation of Bodybuilding anf Fitness) združuje vyše
190 členských štátov, je súčasťou medzinárodného Olympijského hnutia.

Organizácia IPF (International Powerlifting Federation) združuje
100 členských štátov. Obe svetové federácie, IFBB aj IPF, sú členmi GAISF a IWGA.

Výsledky športovcov SAFKST v európskych a svetových súťažiach radia
fitnes, kulturistiku a silový trojboj na najvyššie priečky výsledkov slovenského
športu vôbec!

Mená ako Kočiš, Havlík, Horváth, Solár, Čambal, Mozoláni, Grolmus, Kus, Patro, Kolšovský, Matejík,
Purdjaková, Mlsnová, Majorová, Chrťanová, Lenártová, Chalúpková, Verbovská, Weiterová, Antovská, Košecká, Ondrejovičová, 
Multáňová, Bániková, Novodomská, Pavleová, Juricová, Peťková, Tatarka, Trajteľová a mnohí iní sa stali synonymom úspechu
a sú stále zárukou ďalších výrazných úspechov SAKFST na medzinárodnom poli.
Podobne aj začlenenie funkcionárov SAKFST do týchto organizácií svedčí
o pozícii slovenského športu v týchto odvetviach vo svete.

SAFKST pravidelne organizuje školenia trénerov a rozhodcov viacerých stupňov
a snaží sa aj týmto spôsobom zabezpečiť pokračovateľov v jej doterajšom
mimoriadne úspešnom pôsobení.

Kontakt:
Hlavný sekretariát SAFKST sídli v Dome športu