SAFKST - SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA FITNES, KULTURISTIKY
  • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:
 Kontakt
SAFKST
  Junácka 6
  832 80   Bratislava
  Tel.: +421 908 965 156
 
 Odkazy

Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2020: ‭636 096‬ EUR
 Partneri
 Mediálni partneri
 Médiá, rozhovory


Vaško - Gabriela Mlsnová
30.05.2019


Vaško - Michal barbier
07.05.2019

média archív ...

Vážení členovia SAFKST.
Na základe Smernice Per Rollam pre SAFKST 12/2017/VV, Čl.3, bod 9 sa VV SAFKST rozhodol so súhlasom kontrolóra, predsedu mandátovej  komisie a predsedu návrhovej komisie predĺžiť hlasovanie „Výročnej konferencie SAFKST za rok 2019 formu hlasovania per rollam“ do 7.apríla 2020 do 24:00 hod. Dovoľte mi, aby som odprezentoval všetkým výročnú správu Prezidenta SAFKST, ktorá je súčasťou Výročnej správy SAFKST za rok 2019.  Zároveň dávam do pozornosti Zápis VV 14.3.2020 link na zápis ...

VV SAFKST sa na základe podnetov z vašej strany, členov asociácie, po konzultácii so štátnymi orgánmi, rozhodol zorganizovať Výročnú Konferenciu s hlasovaním per rollam - veľkým argumentom je, že ako jedna z mála organizácii má SAFKST schválenú Smernicu per rollam a ako jeden z mála národných športových zväzov sme už úspešne 3krát hlasovali per rollam - Konferencia o.i. schvaľovala výročné správy 2017 a 2016, voľbu kontrolórky SAFKST. Aby sme predišli nedorozumeniam so zlými adresami, zo sekretariátu SAFKST osobne telefonovali každému štatutárovi SAFKST ohľadom zrozumiteľnosti hlasovania a taktiež s otázkou, či im bol doručený email „Výročná konferencia SAFKST za rok 2019 formou hlasovania per rollam“. V týchto dňoch, keď musíme byť voči sebe veľmi zodpovední a chrániť sa pred hrozbou pandémie, presadzovanie Konferencie s osobnou prítomnosťou je vrcholom ľahostajnosti, nezodpovednosti alebo neinformovanosti.


Správa prezidenta o činnosti SAFKST
za rok 2019

Milé dámy, vážení páni,

úvodom svojej správy by som rád uviedol skutočnosť, pre ktorú sa Riadna konferencia koná spôsobom per rollam. Podľa Stanov SAFKST, článok XVIII. Konferencia SAFKST, bod 3.: „Riadna Konferencia sa koná najmenej jedenkrát za kalendárny rok (riadna konferencia musí byť zvolaná do 12 mesiacov od poslednej riadnej konferencie) a zvoláva ju prezident“. Vzhľadom na súčasnú situáciu v našej krajine čítať ďalej...


Milé športovkyne, milí športovci.

Takéto rýchle negatívne zmeny každodennej reality málokto čakal.
V správach nás vyzývajú politici a odborníci, aby sme sa chovali zodpovedne.

Určite ste vy všetci nadšenci nášho športu zaznamenali optimistický oznam v oficiálnom kalendári IFBB o presune Majstrovstiev Európy v Santa Susanna na koniec júna 2020.

Po zvážení situácie nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe, sa Výkonný výbor SAFKST rozhodol zrušiť všetky súťaže v jarnej sezóne. Na to, kedy budeme konečne súťažiť, neexistuje žiadny postup a vzorec, lebo nič podobné ešte nikto z nás nezažil.

Nemám skúsenosti s podobnou situáciou, ale osobne nevidím reálnu možnosť, že sa reprezentanti SAFKST zúčastnia týchto Majstrovstiev Európy.

Situácia je dosť dramatická a musíme ju rešpektovať.
Som rád, že naša vláda sa k tomu postavila zodpovedne, hoci je to nepríjemná situácia.

Všetci máme strach o svoje zdravie a zdravie svojich blízkych. Pokiaľ je v hre ľudský život, situácia je naozaj vážna. Pre každého z nás je prioritou zostať zdravý a prípravy na súťaže, zrazy a nominácie na najvyššie súťaže sa presunú na neskôr.

Držím nám všetkým palce, aby sme všetci v zdraví prečkali toto ťažké obdobie.

Boris Mlsna, prezident SAFKST


Priatelia silového trojboja,
 
vzhľadom na množstvo otázok týkajúcich sa termínu jarných súťaží v silovom trojboji a tlaku na lavičke, by som Vám rád v mene Komisie silového trojboja a tlaku na lavičke podal vyhlásenie.
 
Na základe rozhodnutia Výkonného výboru SAFKST, ktoré bolo zverejnené 14.03.2020, sú všetky súťaže jarnej sezóny zrušené.
 
Nový kalendár súťaží, na ktorom Komisia silového trojboja a tlaku na lavičke pracuje, bude zohľadňovať aktualizované termíny medzinárodných súťaží a bude uprednostňovať predovšetkým majstrovské súťaže, ktoré dosiaľ neprebehli.
 
Zároveň Vám chcem oznámiť, že náročný časový harmonogram jesennej sezóny nemusí obsahovať pohárové súťaže.
 
Keďže všeobecná situácia našim športovcom nedovoľuje navštevovať posilňovne a fitnes centrá a chceme zohľadniť kvalitnú prípravu na národné majstrovstvá, pokračovanie sezóny predpokladáme od septembra.
 
Na záver by som chcel všetkým popriať to najcennejšie, čo máme a teraz si to ešte viac uvedomujeme, a to je zdravie. Verím, že sa všetci šťastne stretneme na našich súťažiach.
 
Pavol Kovalčík
Viceprezident pre silový trojboj a tlak na lavičke


Vážení športoví priatelia, občania, podnikateľské subjekty, zástupcovia klubov

Dovoľte nám, aby sme Vás oslovili v súvislosti
s možnosťou darovať 2% z Vašich daní našej organizácii Slovenskej Asociácii fitnes,
kulturistiky a silového trojboja.
Finančné prostriedky budú použité na rozvoj a podporu športu, ktorý nám prirástol k srdcu.

Predpísané tlačivo na podanie žiadosti link...
Stručný návod na darovanie 2% z Vašich daní link...


Oznam

Vážení športovci a športovkyne, členovia Slovenskej asociácie fitnes, kulturistiky a silového trojboja.
V súvislosti s rapídne sa zhoršujúcou situáciou a najnovšími informáciami a nariadeniami štátnych orgánov (dlhodobo zatvorené fitnescentrá a školy, z čoho vyplývajú minimálne možnosti športovej prípravy) VV SAFKST ruší všetky súťaže IFBB a IPF na Slovensku od 14.3.2020 do odvolania.
Prosím vás všetkých, buďte disciplinovaní a dávajte na seba pozor. Boris Mlsna, prezident SAFKST


Oznam

SAFKST, ako hlavný organizátor všetkých súťaží IFBB a IPF na Slovensku, v súvislosti so situáciou ohľadom šírenia koronavírusu, rešpektuje nariadenia štátnych orgánov a určite ich bude dôsledne dodržiavať.

Ak to bude zo strany štátu vzhľadom na bezpečnostnú situáciu povolené, je možné, že niektoré súťaže jarnej časti sa uskutočnia, samozrejme po zvážení zdravotného rizika. Pri MSR sú možné aj zmeny termínov.

Dnes som absolvoval telefonický rozhovor s prezidentom IFBB pánom Rafaelom Santonjom. IFBB počíta naďalej s ME junioriek, juniorov, žien, mužov a masters v Santa Susanna. O možnom termíne ME budeme informovaní začiatkom apríla, keď snáď bude situácia jasnejšia.

Je mi veľmi ľúto všetkých športovcov, ktorí sú v záverečnej časti prípravy po dlhých ťažkých mesiacoch a odriekaní si, ale je to situácia, za ktorú nikto z nás nemôže.

Boris Mlsna
prezident SAFKST


Oznam

Milé športovkyne, milí športovci, vážení členovia SAFKST. Vzhľadom na šíriacu sa epidémiu koronavírusu a rozhodnutie Ústredného krízového štábu, ktorý nariaďuje od utorka 10.3.2020 predbežne na 14 dní zákaz usporiadania všetkých športových podujatí na Slovensku je pravdepodobné, že niektoré súťaže organizované SAFKST v jarnej časti sa nebudú môcť uskutočniť. Z toho dôvodu vám musím oznámiť, že Majstrovstvá Slovenska v tlaku na lavičke plánované dňa 22.3.2020 v Zlatníkoch sa rušia a o náhradnom termíne Vás budem informovať. V najbližších dňoch Vás budem samozrejme postupne informovať prostredníctvom e-mailov, webu SAFKST a facebooku ohľadom ďalších súťaží SAFKST, o ďalších krokoch a opatreniach, o presunutiach súťaží na náhradné termíny a o možnostiach uskutočnenia plánovaných ďalších podujatí. Ďakujem za vaše pochopenie
Boris Mlsna, prezident SAFKST


Pozývame zástupcov subjektov na Výročnú konferenciu SAFKST za rok 2019
Pozvánka link...


Súťažný poriadok pre silový trojboj
a tlak na lavičke platný od sezóny 2020
link...


Oznam štatutárom oddielov SAFKST
o dokladovaní bezúhonnosti

Vážený predseda/štatutár oddielu SAFKST.
V súlade s rozhodnutím VV SAFKST zo dňa 16.12.2019 si dovoľujeme oznámiť všetkým členom SAFKST:
V súlade s novelou Zákona o športe každý štatutárny zástupca klubu/oddielu, všetci funkcionári SAFKST, štátni tréneri, rozhodcovia a členovia realizačného tímu majú povinnosť doručiť viac...


Prihlasovanie na súťaže

Dovoľujeme si vás upozorniť, že na súťaže pod hlavičkou SAFKST je možné prihlásiť športovcov iba prostredníctvom Informačného systému SAFKST, preto si nenechávajte prihlasovanie športovcov na poslednú chvíľu. Skontrolujte si, prosím, všetky údaje Vašich členov/športovcov v klubovom konte, aby ste predišli prípadným komplikáciám pri registrácii. Keďže sa jedná o prvé prihlasovania, radi vám poradíme, pomôžeme na telefónnom čísle: 0905264870.
Ďakujeme a držíme palce v jesennej sezóne 2019


VV SAFKST schválil Pravidlá pre kategóriu ZAČIATOČNÍK vo fitnes a kulturistike. Súťaže začiatočníkov už túto jeseň! link...


Výzva pre oddiely SAFKST, ktoré by mali záujem o usporiadanie súťaži v silovom trojboji a tlaku na lavičke v roku 2020 viac...


Nominácia rozhodcov + kategórie
na jesenné súťaže 2019 link...


Výsledky hlasovania per rollam
 

Gratulujem Ing. Mgr. Veronike Vančo Véghovej k zvoleniu do funkcie kontrolóra SAFKST. Zároveň chcem poďakovať Ing Richardovi Zandtovi za jeho pôsobenie v tejto funkcii. Veľká vďaka všetkým oddielom a klubom, ktoré sa do hlasovania zapojili, pretože účasť bola 122 subjektov z celkového počtu 138!

Boris Mlsna
prezident SAFKSTFridrich Matejík sa stal
PR manažérom SAFKST.
Gratulujeme!


Informácie pre štatutárov a zástupcov oddielov
 

Vážení štatutárni zástupcovia, členovia, priatelia Slovenskaj asociácie fitnes, kulturistiky a silového trojboja. Nižšie Vám uvádzame materiál k Oznámeniu aktuálnych údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu občianskeho združenia, ktoré vyplývajú z platného zákona 346 z 27. novembra 2018 o registri mimovládnych neziskových organizácií viac...


V súlade s uznesením Konferencie zo dňa 23.3.2019
v Bratislave a zápisnicou zo zasadnutia VV
vám dávame do pozornosti
 

Smernicu o rozdeľovaní schváleného príspevku uznanému športu na šport mládeže s jeho príslušnosťou medzi športové kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov (link),
Smernicu o účasti členov SAFKST na zahraničných súťažiach a podujatiach, ktoré nie sú v súťažnom kalendári SAFKST (link)
a Štatút CŠČM (link).


VV SAFKST oznamuje, že všetci športovci, ktorí sa zúčastnia domácich súťaží usporiadaných SAFKST, sú povinní absolvovať lekársku prehliadku. Potvrdenie predkladajú pri prezentácii na súťaži. Členovia Top Team-u musia mať potvrdenie od športového lekára.


Návrhy na jednotlivé posty funkcií v SAFKST, ktoré sa budú prerokuvávať a voliť na konferencii 23.3.2019 v Bratislave.

Na post Viceprezidenta SAFKST pre vetvu Fitnes a kulturistiky je navrhnutý Ing. Kamilom Kaniščákom DIDA Gym p. Ľuboš Matejíčka.
Na post predsedu disciplinárnej komisie je navrhnutý Borisom Mlsnom ŠK Pengym Bratislava JUDr. Vladimír Vrabec, Na post členov DK Jozef Benč a Andrej Hlinka.


  

Skrátený záznam z prvého predsúťažného zrazu športovcov SAFKST ktoré sa konalo dňa 1.2.2020 v preistoroch JUMBO Centra v Košiciach.


Dňa 1.2.2020 sa konalo v priestoroch JUMBO Centra Košice na pozvanie prezidenta Slovenskej Asociácie fitnes, kulturistiky a silového trojboja Borisa Mlsnu vyhlásenie najlepších športovcov SAFKST roku 2019.


Žilinská univerzita bude z poverenia MŠVVaŠ SR usporiadateľom „Letnej univerziády SR 2020“, ktorá sa uskutoční v termíne od 25.5. – 28.5.2020 v Žiline


ZIMNÝ PREDSÚŤAŽNÝ ZRAZ ŠPORTOVCOV Slovenskej asociácie fitnes,
kulturistiky a silového trojboja 2020

(pre vetvu fitnes a kulturistiky)


Dovoľujem si pozvať všetky športovkyne a športovcov SAFKST, ich trénerov, rodinných príslušníkov na ZIMNÝ PREDSÚŤAŽNÝ ZRAZ ŠPORTOVCOV SAFKST 2020, ktorý sa bude konať viac...


Videozáznamy zo súťaže
IFBB WORLD FITNESS CHAMPIONSHIPS 2019


Majstrovstvá sveta vo fitnes IFBB 2019


Predpredaj vstupeniek na Majstrovstvá sveta vo fitnes IFBB 2019 link...


Súťaž o cenu "Šport je šanca"

Vážení priatelia športu a olympizmu,
Klub fair play Slovenského olympijského a športového výboru (KFP SOŠV) vypisuje súťaž o cenu „Šport je šanca“.