SAFKST - SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA FITNES, KULTURISTIKY
  • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:
 Kontakt
SAFKST
  Junácka 6
  832 80   Bratislava
  Tel.: +421 908 965 156
 
 Odkazy


Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2019: 535 004 eur
 Partneri

Mediálny partner

 Partneri MS Fitness 2019
 Médiá, rozhovory
Vaško - Gabriela Mlsnová
30.05.2019

Vaško - Michal barbier
07.05.2019

média archív ...
 

 
WORLD FITNESS CHAMPIONSHIPS 2019

November 29 - December 1    
Slovakia, (Slovak Republic)

PRELIMINARY ENTRY FORM
FINAL ENTRY FORM
INSPECTION REPORT
POSTER
TANNING

Find out more »

Prihlasovanie na súťaže

Dovoľujeme si vás upozorniť, že na súťaže pod hlavičkou SAFKST je možné prihlásiť športovcov iba prostredníctvom Informačného systému SAFKST, preto si nenechávajte prihlasovanie športovcov na poslednú chvíľu. Skontrolujte si, prosím, všetky údaje Vašich členov/športovcov v klubovom konte, aby ste predišli prípadným komplikáciám pri registrácii. Keďže sa jedná o prvé prihlasovania, radi vám poradíme, pomôžeme na telefónnom čísle: 0905264870.
Ďakujeme a držíme palce v jesennej sezóne 2019


VV SAFKST schválil Pravidlá pre kategóriu ZAČIATOČNÍK vo fitnes a kulturistike. Súťaže začiatočníkov už túto jeseň! link...


Výzva pre oddiely SAFKST, ktoré by mali záujem o usporiadanie súťaži v silovom trojboji a tlaku na lavičke v roku 2020 viac...


Nominácia rozhodcov + kategórie
na jesenné súťaže 2019 link...


Výsledky hlasovania per rollam
 

Gratulujem Ing. Mgr. Veronike Vančo Véghovej k zvoleniu do funkcie kontrolóra SAFKST. Zároveň chcem poďakovať Ing Richardovi Zandtovi za jeho pôsobenie v tejto funkcii. Veľká vďaka všetkým oddielom a klubom, ktoré sa do hlasovania zapojili, pretože účasť bola 122 subjektov z celkového počtu 138!

Boris Mlsna
prezident SAFKSTFridrich Matejík sa stal
PR manažérom SAFKST.
Gratulujeme!


Informácie pre štatutárov a zástupcov oddielov
 

Vážení štatutárni zástupcovia, členovia, priatelia Slovenskaj asociácie fitnes, kulturistiky a silového trojboja. Nižšie Vám uvádzame materiál k Oznámeniu aktuálnych údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu občianskeho združenia, ktoré vyplývajú z platného zákona 346 z 27. novembra 2018 o registri mimovládnych neziskových organizácií viac...


V súlade s uznesením Konferencie zo dňa 23.3.2019
v Bratislave a zápisnicou zo zasadnutia VV
vám dávame do pozornosti
 

Smernicu o rozdeľovaní schváleného príspevku uznanému športu na šport mládeže s jeho príslušnosťou medzi športové kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov (link),
Smernicu o účasti členov SAFKST na zahraničných súťažiach a podujatiach, ktoré nie sú v súťažnom kalendári SAFKST (link)
a Štatút CŠČM (link).


VV SAFKST oznamuje, že všetci športovci, ktorí sa zúčastnia domácich súťaží usporiadaných SAFKST, sú povinní absolvovať lekársku prehliadku. Potvrdenie predkladajú pri prezentácii na súťaži. Členovia Top Team-u musia mať potvrdenie od športového lekára.


Návrhy na jednotlivé posty funkcií v SAFKST, ktoré sa budú prerokuvávať a voliť na konferencii 23.3.2019 v Bratislave.

Na post Viceprezidenta SAFKST pre vetvu Fitnes a kulturistiky je navrhnutý Ing. Kamilom Kaniščákom DIDA Gym p. Ľuboš Matejíčka.
Na post predsedu disciplinárnej komisie je navrhnutý Borisom Mlsnom ŠK Pengym Bratislava JUDr. Vladimír Vrabec, Na post členov DK Jozef Benč a Andrej Hlinka.


Pozvánka na konferenciu SAFKST
za rok 2018

 

Vedenie SAFKST oznamuje všetkým členským subjektom,
že v sobotu 23. marca 2019 sa v školskej jedálni ZŠ Černyševského 8 v Bratislave o 12:00 uskutoční výročná konferencia SAFKST. Úplné znenie pozvánky link...Zmena miesta usporiadania súťaže
MSR Slovenska v klasickom tlaku
na lavičke (RAW) 6.4.2019.

Z organizačných dôvodov bude novým miestom súťaže Športová Hala Slávia Senec v rovnakom termíne 6.4.2019. Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na Vašu účasť.


Nové pravidlá a súťažný poriadok
Silového trojboja a tlaku na lavičke
platné od 1.1.2019

Pravidlá link...
Súťažný poriadok link...


Doklad o zdravotnej prehliadke
 

Dávame do pozornosti všetkým členom SAFKST s odkazom na ustanovenia Zákona c. 440/2015 Z.z., Zákon o športe a o zmene niektorých zákonov (v znení č. 354/2016 Z.z., 335/2017Z.z., 177/2018 Z.z.)
Povinnosť vyplývajúcu z paragrafu 5 odst.8 citovaného zákona na povinnosť športovca predložiť doklad o zdravotnej spôsobilosti športovca. čítať celý oznam »

Nový platobný systém úhrady
členských poplatkov.

 

    Vážení členovia SAFKST, dovoľujeme si vám dať do pozornosti tento oznam. Všetky subjekty SAFKST (oddiely/ fitnescentrá/ kluby) si dovoľujeme požiadať uhradiť ročný členský poplatok za subjekt = 50 € najneskôr do 31. januára 2019. Výška členského poplatku pre subjekty, ktoré ho neuhradia v riadnom termíne, teda do 31. januára 2019, sa zvyšuje na 100€. Subjekt, ktorý neuhradí ročný členský poplatok ani do 28. februára 2019, prestáva byť členom SAFKST. O jeho znovuprijatí do radov SAFKST rozhodne výkonný výbor na základe samostatnej žiadosti predloženej sekretariátu.
    Všetky subjekty SAFKST si zároveň dovoľujeme požiadať uhradiť do 28. februára 2019 aj ročný členský poplatok jednotlivca (v ňom je zahrnutá aj známka pretekára aj známka rozhodcu) za všetkých svojich členov, ktorí majú do 23 rokov = 2€ (znížený poplatok) a za členov nad 23 rokov = 3 €. Ročný členský poplatok jednotlivca po 28. februári 2019 sa zvyšuje na 5€.

    Poplatok je možné uhradiť iba za jednotlivca, ktorý má vyplnené kompletné kontaktné údaje v informačnom systéme SAFKST. Poprosíme štatutárov oddielov, aby sa prihlásili do informačného systému SAFKST a skontrolovali a doplnili chýbajúce údaje a vygenerovali si platobný príkaz podľa pokynov.
    Pri strate prihlasovacích údajov si ich môžete vyžiadať mailom na adrese safkst@gmail.com. Mail s prihlasovacími údajmi môže byť Vašim mailovým klientom vyhodnotený ako spam a preto skontrolujte, prosím, aj priečinok Vašej nevyžiadanej pošty. Návod pre úhrady poplatkov je Vám k dispozícii priamo v informačnom systéme po prihlásení kliknutím na „Návod na používanie“.
Link na informačný systém SAFKST...Ako chutila moc

     Je november, sme v strede súťažného obdobia a tak ako naši športovci, tréneri , tak aj sociálne siete zabrali na „plné obrátky“. Všetky nové náležitosti a povinnosti ukladané Ministerstvom školstva zaberajú naozaj veľa času a aj všetky jesenné súťaže sú v plnom prúde. Čítať celý článok


OZNAM

V dôsledku mylných a zavádzajúcich interpretácií poskytuje SAFKST nasledovné informácie a vysvetlenie:
Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja oznamuje všetkým svojim radovým členom a subjektom, že podujatie Šport festival (čo zahŕňa všetky aktivity v termíne a na mieste konania Šport festivalu) nie je schválené  ani zaradené do kalendára SAFKST. Svetové federácie IFBB a IPF, kde patrí aj SAFKST, vyslovene zakazujú svojim členom aktívne sa zúčastniť akéhokoľvek podujatia, ktoré organizuje alebo sa na ňom zúčastní konkurenčná organizácia. ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE BUDÚ NA ŠPORT FESTIVALE MAŤ NATURÁLNI KULTURISTI A DETSKÉ FITNES POD ORGANIZÁCIOU SANK, SÚŤAŽE V SILOVOM TROJBOJI V ORGANIZÁCIÁCH WRPF, WPC a WEPF. Keďže ide o organizácie, ktoré sú svojou činnosťou pre IFBB, IPF a teda aj SAFKST konkurenčnými, aktívna účasť akoukoľvek formou (pretekár, rozhodca, tréner, funkcionár, čestný hosť, organizátor, exhibičné vystúpenie) na Šport festivale nie je povolená. V prípade porušenia tohto nariadenia bude VV SAFKST postupovať v súlade so Stanovami SAFKST:
Čl. XII.
Vylúčenie zo SAFKST
 
1. Člen SAFKST môže byť vylúčený zo SAFKST:
   c) vykonáva činnosť nezlúčiteľnú s poslaním SAFKST a IFBB, IPF, za ktorú sa považuje:
     i. byť členom alebo zúčastňovať sa akcií a činnosti v organizáciách s celoslovenskou pôsobnosťou,
ktoré majú rovnaké úlohy a ciele ako SAFKST a svojou činnosťou môžu byť pre SAFKST konkurenčnými. Tieto organizácie a ich postavenie ku SAFKST určuje VV SAFKST. 
     ii. zúčastňovať sa na športovej činnosti, alebo byť členom v organizáciách, ktoré IFBB, IPF považuje za konkurenčné.


Výzva pre oddiely SAFKST, ktoré by mali záujem o usporiadanie súťaži v silovom trojboji a tlaku na lavičke
v roku 2019

Každý subjekt, ktorý je členom asociácie SAFKST, sa môže uchádzať o usporiadanie súťaže v silovom trojboji a tlaku na lavičke na rok 2019. Predbežný súťažný kalendár aj s miestami konania v silovom trojboji a tlaku na lavičke na rok 2019 link...
Záujemcovia môžu poslať žiadosť do 31.10.2018 na e-mail dominik.olexa@gmail.com
Žiadosti, ako aj predbežný súťažný kalendár budú prerokované na najbližšom zasadnutí ŠTK pre silový trojboj a tlak na lavičke.


Oznam
"Vážení členovia SAFKST: Z dôvodu odstúpenia pôvodného organizátora od súťaže, si vás dovoľujem osloviť s ponukou usporiadať v termíne 13.10.2018 alebo 14.10.2018, súťaž pre ženské kategórie a vybrané mužské kategórie (men´s physique, classic physique), ktorá bude nominačnou súťažou na Majstrovstvá sveta v Bialystoku. V prípade vážneho záujmu kontaktujte, prosím, sekretariát SAFKST. Prezident SAFKST."

Medzinárodné súťaže - Jeseň 2018


Zdravím všetkých športovcov, trénerov, vedúcich oddielov a členov SAFKST.

     Týmto by som chcela požiadať športovcov, aby si pozorne prečítali “Inspection report” z každej súťaže IFBB na ktorú sa prihlásili a riadili sa presne termínmi platieb. Organizátori súťaží zvolili zvýhodnené resp. znevýhodnené platby v prípade úhrad poplatkov za štartovné pri platbách po termíne. SAFKST posiela prihlášky na všetky súťaže čítať celý článok...

  

Videozáznamy zo súťaže
IFBB WORLD FITNESS CHAMPIONSHIPS 2019


Majstrovstvá sveta vo fitnes IFBB 2019


Predpredaj vstupeniek na Majstrovstvá sveta vo fitnes IFBB 2019 link...


Súťaž o cenu "Šport je šanca"

Vážení priatelia športu a olympizmu,
Klub fair play Slovenského olympijského a športového výboru (KFP SOŠV) vypisuje súťaž o cenu „Šport je šanca“.


Majstrovstvá sveta vo fitnes detí 2019
 
Pre Slovensko a SAFKST sme získali 7 zlatých, 7 strieborných, 2 bronzové, 4 štvté miesta, 4 piate miesta a 1 šieste miesto a prvé miesto v Pohári národov
Šampionátu sa zúčastnilo 31 detí. Gratulujeme deťom, trénerom a rodičom
Zlato- Bartoš, Korečková D., Ištvánová, Nguyen-Xuan, Holešová, Šolcová, Novodomská.
Striebro- Mullner, Paulovčíková, Uhrínová, Feduzi, Červeňová, Bajerlová, Civáňová.
Bronz- Levická, Káňová.


Prijatie SAFKST do SOŠV
 
Slovenský olympijský výbor sa 7.decembra pretransformoval na strešnú organizáciu slovenského športového hnutia s názvom Slovenský olympijský a športový výbor SOŠV.
Zmenou stanov sa umožnilo prijatiu do radov členských subjektov aj všetky zväzy neolympijských športov, medzi nimi SAFKST. Dnes 26.apríla sa uskutočnilo 56.valné zhromaždenie SOŠV kde jednohlasným uznesením bola do svojich radov prijatá Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja ktorú na zhromaždení zastupoval prezident Boris Mlsna.
 

Pozvánka na Majstrovská Slovenska
v silovom trojboji - 2.3.2019 - Častá

 

Prezident SAFKST Boris Mlsna v rozhovore pre MUSCLE & FITNESS
 

Prezident Asociácie SAFKST s bilanciou súťažnej sezóny roku 2018 na TA3
 

Seminár rozhodocov silového trojboja
 

Komisia silového trojboja pozýva všetkých rozhodcov silového trojboja a tlaku na lavičke na seminár, ktorý sa uskutoční 3.februára o 12:00 v Bratislave, v priestoroch fitnescentra PENGYM, Wolkrova 47, 85101 Bratislava (adresa do navigácie je Černyševského 1, Bratislava-Petržalka).
 ZIMNÝ PREDSÚŤAŽNÝ ZRAZ
ŠPORTOVCOV SAFKST 2019

Pre všetkých, ktorí majú záujem reprezentovať najúspešnejší národný športový zväz na Slovensku spomedzi neolympijských športov – Slovenskú asociáciu fitnes, kulturistiky a silového trojboja.

Milé športovkyne, športovci, tréneri, rodinní príslušníci, členovia SAFKST. Dovoľujem si vás pozvať na ZIMNÝ PREDSÚŤAŽNÝ ZRAZ ŠPORTOVCOV SAFKST 2019, ktorý sa bude konať v sobotu 19. januára 2019.  ŽENY a JUNIORKY rád privítam už o 10:00, MUŽOV a JUNIOROV o 14:00 v priestoroch fitnescentra PENGYM, Wolkrova 47, 85101 Bratislava (adresa do navigácie je Černyševského 1, Bratislava-Petržalka). Podmienkou účasti na zraze športovcov SAFKST je predloženie platného preukazu člena SAFKST. Poprosím záujemcov, aby priniesli so sebou aj vyplnenú Kartu pretekára, link.... Na zraze bude prítomný generálny sekretár SAFKST, ktorý rád pomôže vyriešiť všetky náležitosti ohľadom preukazov a členských poplatkov.

Teším sa na Vašu účasť.
Boris Mlsna,
prezident SAFKST


Aj tohtoročné IFBB majstrovstvá sveta v  kulturistike mužov, klasickej kulturistike, games klasickej kulturistike a teraz aj premiérovej kategórie classic physique mužov  čítať celý článok...


Aké boli MS 2018?

Uplynulý víkend sa v poľskom Bialystoku konali Majstrovstvá Sveta v ženských nomináciách fitness, bikiny fitnes, bodyfitnes, wellness fitnes a women´s physique. Súčasťou šampionátu boli tiež mužské nominácie v kategóriách men´s physique, či fitnes mužov, súťažiaci mohli dokonca bojovať o tituly majstrov sveta v zmiešaných pároch. Čítať celý článok

Arnold Classic Europe
28-30.9.2018 Barcelona

Najväčšia a najvýznamnejšia nemajstrovská súťaž sezóny - Arnold Classic Europe - je za nami. Videli sme výborne pripravené športovkyne a športovcov z celého sveta. 

     V amatérskej súťaži sa ukázali podaktorí ešte len v príprave na najdôležitejšie podujatia roka - Majstrovstvá sveta v Bialystoku a v Benidorme, čomu u niektorých zodpovedala aj momentálna forma. Výborne pripravení slovenskí športovci dosiahli krásne medailové umiestnenia: čítať celý článok...


World Juniors & Sub-Juniors Men's Championships Potchefstroom / South Africa, 3 − 8 September, 2018

     Z majstrovstiev sveta v silovom trojboji dorastencov a juniorov IPF v Juhoafrickom Potchefstroome priniesla slovenská výprava 13 medailí. Dorasteneckým majstrom sveta v kategórií do 105 kg sa stal čítať celý článok...