SAFKST - SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA FITNES, KULTURISTIKY
  • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:
 Kontakt
SAFKST
  Junácka 6
  832 80   Bratislava
  Tel.: +421 908 965 156
 
 Odkazy


Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2019: 535 004 eur
 Partneri

Mediálny partner

 Partneri MS Fitness 2019
 Médiá, rozhovory
Vaško - Gabriela Mlsnová
30.05.2019

Vaško - Michal barbier
07.05.2019

média archív ...

Súťažný poriadok pre silový trojboj
a tlak na lavičke platný od sezóny 2020
link...


Oznam štatutárom oddielov SAFKST
o dokladovaní bezúhonnosti

Vážený predseda/štatutár oddielu SAFKST.
V súlade s rozhodnutím VV SAFKST zo dňa 16.12.2019 si dovoľujeme oznámiť všetkým členom SAFKST:
V súlade s novelou Zákona o športe každý štatutárny zástupca klubu/oddielu, všetci funkcionári SAFKST, štátni tréneri, rozhodcovia a členovia realizačného tímu majú povinnosť doručiť viac...


Prihlasovanie na súťaže

Dovoľujeme si vás upozorniť, že na súťaže pod hlavičkou SAFKST je možné prihlásiť športovcov iba prostredníctvom Informačného systému SAFKST, preto si nenechávajte prihlasovanie športovcov na poslednú chvíľu. Skontrolujte si, prosím, všetky údaje Vašich členov/športovcov v klubovom konte, aby ste predišli prípadným komplikáciám pri registrácii. Keďže sa jedná o prvé prihlasovania, radi vám poradíme, pomôžeme na telefónnom čísle: 0905264870.
Ďakujeme a držíme palce v jesennej sezóne 2019


VV SAFKST schválil Pravidlá pre kategóriu ZAČIATOČNÍK vo fitnes a kulturistike. Súťaže začiatočníkov už túto jeseň! link...


Výzva pre oddiely SAFKST, ktoré by mali záujem o usporiadanie súťaži v silovom trojboji a tlaku na lavičke v roku 2020 viac...


Nominácia rozhodcov + kategórie
na jesenné súťaže 2019 link...


Výsledky hlasovania per rollam
 

Gratulujem Ing. Mgr. Veronike Vančo Véghovej k zvoleniu do funkcie kontrolóra SAFKST. Zároveň chcem poďakovať Ing Richardovi Zandtovi za jeho pôsobenie v tejto funkcii. Veľká vďaka všetkým oddielom a klubom, ktoré sa do hlasovania zapojili, pretože účasť bola 122 subjektov z celkového počtu 138!

Boris Mlsna
prezident SAFKSTFridrich Matejík sa stal
PR manažérom SAFKST.
Gratulujeme!


Informácie pre štatutárov a zástupcov oddielov
 

Vážení štatutárni zástupcovia, členovia, priatelia Slovenskaj asociácie fitnes, kulturistiky a silového trojboja. Nižšie Vám uvádzame materiál k Oznámeniu aktuálnych údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu občianskeho združenia, ktoré vyplývajú z platného zákona 346 z 27. novembra 2018 o registri mimovládnych neziskových organizácií viac...


V súlade s uznesením Konferencie zo dňa 23.3.2019
v Bratislave a zápisnicou zo zasadnutia VV
vám dávame do pozornosti
 

Smernicu o rozdeľovaní schváleného príspevku uznanému športu na šport mládeže s jeho príslušnosťou medzi športové kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov (link),
Smernicu o účasti členov SAFKST na zahraničných súťažiach a podujatiach, ktoré nie sú v súťažnom kalendári SAFKST (link)
a Štatút CŠČM (link).


VV SAFKST oznamuje, že všetci športovci, ktorí sa zúčastnia domácich súťaží usporiadaných SAFKST, sú povinní absolvovať lekársku prehliadku. Potvrdenie predkladajú pri prezentácii na súťaži. Členovia Top Team-u musia mať potvrdenie od športového lekára.


Návrhy na jednotlivé posty funkcií v SAFKST, ktoré sa budú prerokuvávať a voliť na konferencii 23.3.2019 v Bratislave.

Na post Viceprezidenta SAFKST pre vetvu Fitnes a kulturistiky je navrhnutý Ing. Kamilom Kaniščákom DIDA Gym p. Ľuboš Matejíčka.
Na post predsedu disciplinárnej komisie je navrhnutý Borisom Mlsnom ŠK Pengym Bratislava JUDr. Vladimír Vrabec, Na post členov DK Jozef Benč a Andrej Hlinka.


  

Skrátený záznam z prvého predsúťažného zrazu športovcov SAFKST ktoré sa konalo dňa 1.2.2020 v preistoroch JUMBO Centra v Košiciach.


Dňa 1.2.2020 sa konalo v priestoroch JUMBO Centra Košice na pozvanie prezidenta Slovenskej Asociácie fitnes, kulturistiky a silového trojboja Borisa Mlsnu vyhlásenie najlepších športovcov SAFKST roku 2019.


Žilinská univerzita bude z poverenia MŠVVaŠ SR usporiadateľom „Letnej univerziády SR 2020“, ktorá sa uskutoční v termíne od 25.5. – 28.5.2020 v Žiline


ZIMNÝ PREDSÚŤAŽNÝ ZRAZ ŠPORTOVCOV Slovenskej asociácie fitnes,
kulturistiky a silového trojboja 2020

(pre vetvu fitnes a kulturistiky)


Dovoľujem si pozvať všetky športovkyne a športovcov SAFKST, ich trénerov, rodinných príslušníkov na ZIMNÝ PREDSÚŤAŽNÝ ZRAZ ŠPORTOVCOV SAFKST 2020, ktorý sa bude konať viac...


Videozáznamy zo súťaže
IFBB WORLD FITNESS CHAMPIONSHIPS 2019


Majstrovstvá sveta vo fitnes IFBB 2019


Predpredaj vstupeniek na Majstrovstvá sveta vo fitnes IFBB 2019 link...


Súťaž o cenu "Šport je šanca"

Vážení priatelia športu a olympizmu,
Klub fair play Slovenského olympijského a športového výboru (KFP SOŠV) vypisuje súťaž o cenu „Šport je šanca“.