SAFKST - SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA FITNES, KULTURISTIKY
  • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:
 Kontakt
SAFKST
  Junácka 6
  832 80   Bratislava
  Tel.: +421 908 965 156
 
 Odkazy


Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2019: 535 004 eur
 Partneri

Mediálny partner

 Partneri MS Fitness 2019
 Médiá, rozhovory
Vaško - Gabriela Mlsnová
30.05.2019

Vaško - Michal barbier
07.05.2019

média archív ...

(0)
   Majstrovské súťaže
(0)
   Pohárové súťaže
(0)
  Oddielové Súťaže
(0)
   Akcie Asociácie
(0)
   Majstrovstvá Európy
(0)
   Majstrovstvá sveta
(0)
   Medzinárodné súťaže IFBB
(0)
   IFBB Elite Pro

Prihláška k štartu na zahraničných súťažiach ako
príloha k žiadosti