SAFKST - SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA FITNES, KULTURISTIKY
 Newsletter
  • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:
 Kontakt
SAFKST
  Junácka 6
  832 80   Bratislava
  Tel: + 421 2 49 249 199
  Tel.: +421 908 965 156
 
  Fax: + 421 2 49 249 559
 Odkazy

 Médiá, rozhovory
Vaško - Gabriela Mlsnová

Vaško - Ivana Horná

Vaško - Peter Tatarka

Vaško - Alžbeta Peťková
na akcii
Športovec SAFKST 2017
 Sponzori

Reklamní partneri

Multimediálny partner


 

Marketingový partner

Rozhodnutie DK


 

Upozornenie

Upozornenie

Dovoľujeme si týmto požiadať subjekty SAFKST o zaplatenie členských poplatkov na rok 2018 vo výške 50€ za subjekt a 2€ za každého registrovaného člena oddielu, aj nepretekára (t.j. aj rozhodca, funkcionár, tréner ak sú registrovaní v subjekte SAFKST) + 1€ za ročnú licenčnú známku pretekára a rozhodcu na účet SAFKST IBAN: SK21 7500 0000 0005 8475 0103 banka ČSOB, alebo v hotovosti na sekretariát SAFKST do 31.januára 2018. Zároveň dávame do pozornosti novú smernicu o členských poplatkoch, kde po 31.01. sa zvyšuje výška členského poplatku o 100%.

Reprezentačný zraz, reprezentant(ka), Nominačná súťaž, reprezentačný tréner(ka)

Reprezentačný zraz, reprezentant(ka), Nominačná súťaž, reprezentačný tréner(ka)
     Vzhľadom na to, že reprezentačný zraz sa konal v termíne vyhlasovania najlepších športovcov SAFKST 2017 a registrovaných účastníkov bolo pomerne veľa, nepodarilo sa nám množstvo dôležitých informácií  odprezentovať  priamo na mieste. Preto by som rád objasnil hore uvedené termíny a všetko s nimi súvisiace, aby sme sa do budúcnosti  vyhli všetkým negatívnym prejavom rezonujúcim medzi športovcami a na sociálnych sieťach. celý článok...

Konkurz na post generálneho sekretára SAFKST

Konkurz na post generálneho
sekretára SAFKST
Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja vyhlasuje konkurz na pozíciu generálneho sekretára SAFKST, ktorý sa uskutoční dňa 24.2 2018 o 11.00 hod. v budove Dome Športu na Junáckej 6 v Bratislave. Žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis, aktuálny výpis z registra trestov - nie starší ako 3 mesiace, je potrebné doručiť do sídla SAFKST, Junácka 6,  832 80 Bratislava do 16.februára 2018 do 12.00 hod.
čítať ďalej...

Report zo slávnostného vyhlásenia najlepších športovcov SAFKST za rok 2017


Report zo slávnostného vyhlásenia najlepších športovcov SAFKST za rok 2017 link...

Oznam

Oznam - 21.12.2017
Prezident SAFKST si dovoľuje pozvať všetky pretekárky, pretekárov a ich trénerov (vetva fitnes a kulturistiky) na zraz, ktorý je zameraný na výber športovcov do širšej reprezentácie v dlhodobom výhľade. Uskutoční sa 20. januára 2018 o 11:00 hod. v priestoroch fitnescentra PENGYM, Wolkrova 47, 85101 Bratislava (adresa do navigácie je Černyševského 1, Bratislava-Petržalka). Všetci ste srdečne vítaní.

O nás v TV JOJ

O nás v TV JOJ - 20.12.2017
V televíznych novinách na TV JOJ zo Slovenskou reprezentantkou Alžbetou Peťkovou a prezidentom SAFKST Borisom Mlsnom o tohtoročných úspechoch Slovenskej asociácie fitnes, kulturistiky a silového trojboja.

Oznam

Oznam - 7.12.2017
Dňa 6.12.2017 boli na základe priamych a nepriamych dôkazov podané trestné oznámenia na Ing. Samuela Pavlíka a Ladislava Meška na Okresnú prokuratúru Bratislava III.

Čo je to za dobu? Ako je to možné, že pán Korpáš príde

Čo je to za dobu? Ako je to možné, že pán Korpáš príde do spravodajstva a napíše fikciu "maturitnú esej" ako som úžasne pracoval v SAFKSTe a "nikto to nevidel aký som bol dobrý"
Prepáčte, chcem vysloviť svoj vlastný názor: Čo je to za dobu? Ako je to možné, že pán Korpáš pride do spravodajstva a napíše fikciu "maturitnú esej" ako som úžasne pracoval v SAFKSTe a "nikto to nevidel aký som bol dobrý" a uverejní sa v TASR ?! Nikto sa nepýta, či je to pravda?!
čítať celý článok...

Veľká cena Detvy - 19.11.2017

Veľká cena Detvy -  19.11.2017
Veľká cena Detvy - pohárová súťaž vo fitnes, bodyfitnes, bikiny fitnes, bikiny fitnes masters, wellness fitnes a women´s physique žien

Vyjadrenie prezidenta SAFKST k situácii v IFBB a k spolupráci s Andrejom Mozolánim.

Vyjadrenie prezidenta SAFKST k situácii v IFBB a k spolupráci s Andrejom Mozolánim.
26.11.2017
V auguste ma oslovil Andrej Mozoláni, s ktorým sme sa na osobnom stretnutí dohodli na spoločnej súťaži, plánovanej na rok 2018. Po oddelení/vylúčení IFBB Professional League od IFBB International som mu oznámil, že nakoľko SAFKST je stálym členom IFBB International, k čomu nás viaže dlhodobá úspešná spolupráca a nevyhnutnosť z hľadiska dodržiavania zákona o športe (IFBB International je jedinou celosvetovou organizáciou pre fitnes a kulturistiku na svete uznanou WADA a zároveň zaradenou do SportAccord-u a vylúčenie Slovenska z IFBB by znamenalo aj nedodržanie podmienok na štatút národného športového zväzu, čo by viedlo k neudeleniu finančného príspevku pre SAFKST zo strany štátu), nebudeme môcť s ním spoluorganizovať jeho súťaž, nakoľko sa rozhodol ju organizovať v spolupráci s IFBB Professional League. Zároveň som mu oznámil, že ak bude túto súťaž organizovať, v dôsledku pravidiel, ktoré boli schválené na Svetovom kongrese IFBB v Benidorme, bude vylúčený z IFBB International a pravdepodobne aj zo SAFKST, pretože ako členská krajina sme viazaní dodržiavaním pravidiel IFBB.
príloha č.1 (Comunicado Las Vegas CSFF)
príloha č.2 (Facts Legacy 2)
Mgr. Boris Mlsna
prezident SAFKST