SAFKST - SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA FITNES, KULTURISTIKY
 Novinky
15.11.2017   Kalendár - Kalendár súťaží v silovom trojboji a tlaku na lavičke pre rok 2018
 
05.11.2017   Výsledky - M-SR družstiev a Slovenský pohár v silovom trojboji , Sabinov 4.11.2017
 
26.10.2017   Propozície Vianočnej ceny v st. a tlaku na lavičke mužov open - Medzinárodná súťaž, Trenčín 18.11.2017
 
22.10.2017   Výsledky - Pohár Matice Slovenskej v tlaku na lavičke , MIchalovce 21.10.2017
 Sponzori

Reklamní partneri

Multimediálny partner

Nominácia pretekárok na MS Biarritz 2017

20.11.2017

WORLD FITNESS CHAMPIONSHIPS IN BIARRITZ (FRANCE)
1-4.12.2017
Timea Trajteľová
Zuzana Kardošová
Michaela Kanuščáková
Olívia Čambalová
Anita Kuczmanová
Jana Medunová
Lucia Kodadová
Nikola Pavelková
Alžbeta Peťková
Elena Masaryková
Dominika Multáňová
Kristína Juricová
Anna Hepnerová
Michaela Pavleová
Stanislava Tichá
Karin Suchomelová
Denisa Knaperková

Oznam

15.11.2017

Dňa 14.11.2017 bol Ladislav Meško odvolaný z funkcie generálneho sekretára SAFKST. Zároveň Disciplinárna komisia z dôvodu podozrenia zo závažného porušenia stanov SAFKST začala disciplinárne konanie a dočasne mu zastavila výkon všetkých funkcií v SAFKST. Výkonný výbor L. Meškovi s okamžitou platnosťou dočasne pozastavil členstvo v SAFKST.
Sekretariát pracuje v štandardnom režime, kontaktné adresy zostávajú v platnosti.

Oznam

15.11.2017

Dobrá správa z Majstrovstiev sveta v silovom trojboji. Slovensko má novú generáciu medzinárodných rozhodcov. Ondrej Novomeský a Ján Schwarz úspešne absolvovali skúšky na medzinárodného rozhodcu IPF 2. kategórie. Gratulujeme!

Oznam

15.11.2017

Kalendár súťaží v silovom trojboji a tlaku na lavičke pre rok 2018 link...

Pozvánka na výročnú konferenciu SAFKST

2.11.2017

Vedenie SAFKST oznamuje všetkým členským subjektom, že dňa 9.12.2017 sa v Trenčíne od 12,00 uskutoční výročná konferencia SAFKST. Úplné znenie pozvánky link...

Vždy som stál a budem stáť za slušnými a zodpovednými športovcami a všetkými členmi SAFKST

Vážení športovci, tréneri, predsedovia oddielov a klubov, funkcionári, členovia SAFKST.

Najmä v poslednom čase sa udialo v rámci SAFKST niekoľko udalostí, ktoré rezonujú našou komunitou. Mňa osobne nemilo prekvapili najmä dve z nich: neumožnenie štartu dvom športovcom v sobotu v Dolnom Kubíne a odstúpenie Jozefa Píryho z pozície štátneho trénera mužov.

Môj osobný názor k prvej z nich je, že obom pretekárom - reprezentantom mal byť umožnený štart. To sa stáva aj na vrcholných európskych a svetových súťažiach a vždy športovec štartoval. Osobne som sa s nimi rozprával a navrhnem Výkonnému výboru riešenie, ktoré zaručí, čítať celý článok ...

Oznam

25.10.2017
Výkonný výbor SAFKST akceptuje rozhodnutie Jozefa Píryho a zároveň mu ďakuje za jeho prácu na poste štátneho trénera.

Propozície Fitnes a Kulturistiky

25.10.2017
Uverejnené propozície: 
Veľká cena Nitry - Pohárová súťaž fitnes deti
Nitra 25.11.2017 link...
Veľká cena Detvy - pohárová súťaž vo fitnes, bodyfitnes, bikiny fitnes, bikiny fitnes masters, wellness fitnes a  women´s physique žien
Detva 19.11.2017 link...
Športfestival 2017 Veľká cena Trenčína - pohárová súťaž vo fitnes detí
Trenčín 18.11.2017 link...

Oznam


Vzhľadom na pretrvávajúce nevhodné správanie sa Pavla Korpáša (ktorý pôsobil na poste štátneho trénera pre bikiny fitnes a bodyfitnes), ako aj jeho pokračujúce osočovania (obviňovania funkcionárov SAFKST bez akýchkoľvek dôkazov), ktorý sa k tomuto uchyľuje v čase pozastavenej činnosti vo všetkých funkciách SAFKST,

VV rozhodol o okamžitom pozastavení samotného členstva Pavla Korpáša v SAFKST od 26.9.2017 a to do času objasnenia všetkých podaní Disciplinárnou komisiou SAFKST.

Pri rozhodnutí sa VV riadil najmä: Stanovami SAFKST (Čl. VII. bod 4, Čl. XI. bod 1. ods. a, bod 2., 3., 5.) a Disciplinárnym poriadkom (ČL. II. bod 1., 2. ods. a, b).
 
(Povinnosti trénera reprezentácie sú uvedené v ŠTATÚTE  TRÉNERA REPREZENTÁCIE SR SAFKST, kde sa uvádza, okrem iného: i) osobne ísť príkladom, je povinný správať sa podľa všeobecných spoločenských noriem slušnosti (kam patrí aj zachovávanie informácií súkromného aj pracovného charakteru)).

Majstrovstvá Európy v benchpresse 2017 La Manga Španielsko.

19.10.2017

     V dňoch 10 – 15. októbra sa v španielskej La Mange konali ME v tlaku na lavičke všetkých vekových kategórií. Aj napriek organizačným problémom spôsobeným organizátorom súťaže, Slovensko malo zastúpenie  v kategóriách Masters , Juniori a súťaži Open. S výpravou cestoval štátny tréner Milan Gabrhel a rozhodca Pavol Müller. Celý článok link....

 

Pozvánka

Srdečne Vás pozývame na najstaršiu súťaž v kulturistike v rámci Európy

Oznam

16.10.2017

Komisia kulturistiky a fitnes vyzýva záujemcov o usporiadanie súťaží v kulturistike a fitnes v roku 2018, aby svoje žiadosti predkladali na sekretariát SAFKST (sakst.office@gmail.com) v termíne do 30.11.2017
123