SAFKST - SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA FITNES, KULTURISTIKY
 Udalosti
 Naposledy navštívené
Zatiaľ ste nenavštívili žiaden článok / produkt.
 Newsletter
Odoberajte aktuálne novinky:

pridaťodobrať
Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:
 Kontakt
SAFKST
  Junácka 6
  832 80   Bratislava
  Tel: + 421 2 49 249 199
  Tel.: +421 908 965 156
 
  Fax: + 421 2 49 249 559
 Odkazy

 Médiá, rozhovory
Vaško - Ivana Horná

Vaško - Peter Tatarka

Vaško - Alžbeta Peťková
na akcii
Športovec SAFKST 2017
 Sponzori

Reklamní partneri

Multimediálny partner


 

Marketingový partner

Pozvánka na konferenciu SAFKST.

Pozývame Vás na výročnú konferenciu SAFKST
za rok 2017, ktorá sa uskutoční v
školskej jedálni SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zvolen, Jabloňová 1351,
v sobotu 24. marca 2018 o 12:00.
 
Pozvánka link...
Poverenie zastupovania na konferencii link...

Informácia zo Sekcie športu MŠVVaŠ
pre všetkých športových odborníkov:
V žiadnom prípade neposielajte žiadosti o zápis podnikania športového odborníka v nasledovných prípadoch:
a) ak sa nachádzate vo zverejnenom zozname športových odborníkov na webovom sídle ministerstva (http://www.minedu.sk/data/files/7846_zoznampodnikatelov.xls), nakoľko ide o duplicitnú (a teda bezpredmetnú) žiadosť,
b) ak máte platnú živnosť v oblasti činnosti športových odborníkov (trénerov, rozhodcov, masérov a pod.) s jej začiatkom pred 01.01.2016, nakoľko podnikáte ďalej podľa živnostenského zákona až do uplynutia platnosti živnosti (a nepotrebujete podnikať podľa zákona o športe),
c) ak podnikáte v činnosti športového odborníka prostredníctvom právnickej osoby (s.r.o. a pod.), nakoľko toto nie je podnikanie športového odborníka podľa zákona o športe (toto je potrebné riešiť cez obchodný register).
Vo všetkých troch uvedených prípadoch budú prijaté žiadosti založené do spisu bez odpovede, nakoľko duplicitné podávanie žiadostí spôsobuje kapacitný a informačný kolaps procesov. Aj bez tohto problému je vybavovacia doba novej žiadosti (nie duplicitnej) o zápis podnikania športového odborníka viac ako dva mesiace.
 Veľmi pekne Vám ďakujeme.
Report zo sústredenia fitnes detí
 
Začiatkom marca mali úspešné reprezentantky Slovenska z ME a MS vo fitnes detí možnosť zúčastniť sa sústredenia (za odmenu) v hoteli Aphrodite Palace v Rajeckých Tepliciach.Kedže som sa úplnou náhodou (-neodkladné pracovné povinnosti tréneriek nášho klubu) ocitla priamo na mieste, celý článok...
Report z II. reprezentačneho zrazu
zo dňa 24.2.2018 v Pengym Bratislava - ženy
V poslednú februárovú sobotu sa konal v bratislavskom Pengyme v poradí 2. reprezentačný zraz tohto roku (z vetvy kulturistiky a fitness), na ktorý boli pozvaní pretekári zaradení do širšieho kádra reprezentácie. Pripomeniem, že výberu pretekárov do širšieho kádra reprezentácie predchádzal prvý reprezentačný zraz, ktorý sa pred približne 5-timi týždňami konal taktiež v Pengyme a vítaní boli ...
celý článok...


Report z II. reprezentačneho zrazu
zo dňa 24.2.2018 v Pengym Bratislava - muži
    Môžem s určitosťou povedať že II. reprezentačný zraz tohto roka bol pre mňa jasným signálom že kulturistika na Slovensku už nestagnuje, že sa aj napriek okolnostiam a sprísnením zmenám stále naďalej vyvíja a postupne zlepšuje. II. reprezentačný zraz bol výlučne len pre pozvaných uchádzačov o reprezentáciu, ktorí boli vybraní po I. zraze tohto roka. Musim povedať že kazdý jeden s 22 uchádzačov sa predviedol v lepšej forme ako pred mesiacom, čo naznačuje že každý jeden to mysli naozaj vážne a "nefláka" to. celý článok...
Oznam
     Generálnym sekretárom SAFKST je od 1. marca 2018 na základe výberového konania  Mgr. Viliam Sabol

 

Vedenie silového trojboja sa nestotožňuje s vyhlásením Ivany Hornej v jej príspevku na adresu
Ing. Pavla Müllera
a to konkrétne v tom že pán Müller nebol zodpovedný ani za prihlasovanie ani za návrh nominácie reprezentácie, čiže nič nemohol zdržovať ani nikoho kryť. Toto všetko bolo a je v kompetencii štátneho trénera. Dunajský pohár je súťaž, kde sa dlhodobo snažíme posielať reprezentantov z druhého a tretieho sledu preto, aby mohli získať skúsenosti z reprezentácie ešte skôr ako budú nominovaní na európsky a svetový šampionát. Jesennú časť vynechali Haršány, ktorý je objektívne zranený a čaká ho operácia ramena a Valach za ktorého nenominovanie zodpovedá bývalý štátny tréner, ktorý tvrdil, že má zranené koleno. Čo sa týka tlakárskej reprezentácie, tak tá odsúťažila na jeseň na Majstrovstvách Európy v plnej sile.
 
OTVORENÝ LIST MAJSTERKY SVETA A EURÓPY IVANY HORNEJ
STANOVISKO K AKTIVITÁM NIEKTORÝCH ČLENOV NA ODČLENENIE SILOVÉHO TROJBOJA OD SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE FITNES, KULTURISTIKY A SILOVÉHO TROJBOJA
 
     Vážení športovci a funkcionári SAFKST,
doteraz som sa venovala tvrdej príprave, ktorá sa prejavila v úspešnej reprezentácii Slovenskej republiky v silovom trojboji, a tým aj našej asociácie SAFKST. Vzhľadom na situáciu, ktorá vznikla na konferencii v decembri 2017 a pokračujúce deštrukčné úsilie nižšie spomenutých členov asociácie, cítim potrebu vydať zásadné a jednoznačné stanovisko k týmto aktivitám.  

Je verejne známe, že Ing. Müller a p. Gabrhel sú dlhoroční spolupracovníci a služobníci „otca – zakladateľa“, ktorý asociáciu v roku 1993 spoluzakladal ako spoločný zväzok kulturistiky a silového trojboja, a bojoval za jednotu a proti všetkým iným názorom.. celý článok...
 


     Vážení športovci, osobní tréneri, predsedovia klubov a oddielov, členovia Slovenskej asociácie fitnes, kulturistiky a silového trojboja, dovoľte mi, aby som vyjadril svoj osobný názor na uplynulý rok. celý článok...  

Konkurz na post generálneho
sekretára SAFKST
Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja vyhlasuje konkurz na pozíciu generálneho sekretára SAFKST, ktorý sa uskutoční dňa 24.2 2018 o 11.00 hod. v budove Dome Športu na Junáckej 6 v Bratislave. Žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis, aktuálny výpis z registra trestov - nie starší ako 3 mesiace, je potrebné doručiť do sídla SAFKST, Junácka 6,  832 80 Bratislava do 16.februára 2018 do 12.00 hod.
čítať ďalej...
Reprezentačný zraz, reprezentant(ka), Nominačná súťaž, reprezentačný tréner(ka)
     Vzhľadom na to, že reprezentačný zraz sa konal v termíne vyhlasovania najlepších športovcov SAFKST 2017 a registrovaných účastníkov bolo pomerne veľa, nepodarilo sa nám množstvo dôležitých informácií  odprezentovať  priamo na mieste. Preto by som rád objasnil hore uvedené termíny a všetko s nimi súvisiace, aby sme sa do budúcnosti  vyhli všetkým negatívnym prejavom rezonujúcim medzi športovcami a na sociálnych sieťach. celý článok...

Report zo slávnostného vyhlásenia najlepších športovcov SAFKST za rok 2017 link...
 
Stanovisko komisie silového trojboja zo zasadnutia, ktoré sa konalo 20.1. 2018 v Bratislave  k iniciatíve Milana Gabrhela na oddelenie silového trojboja od SAFKST:
Komisia ST sa nezhoduje a nesúhlasí s deštrukčným pôsobením a iniciatívou Milana Gabrhela na oddiely silového trojboja, aby vystúpili zo SAFKST. Komisia ST chce, aby bol silový trojboj aj naďalej súčasťou SAFKST.

Výkonný výbor, ktorý podľa Čl.XXI. bod 31 Stanov SAFKST rozhoduje o ustanovení a odvolaní manažérov a trénerov reprezentačných družstiev a ostatného technického personálu, na svojom zasadnutí odvolal z pozície štátneho trénera pre silový trojboj Milana Gabrhela.
 
Výkonný výbor schválil pre rok 2018 štátnych trénerov:
Fitnes a kulturistika:
  • ŠT muži: Roland Brosmann
  •    juniori: Peter Kokoška
  • ŠT ženy: Barbara Machalová
Silový trojboj:
  • ŠT: Stanislav Januška
  • asistent ŠT: Pavol Varchola

Upozornenie

Dovoľujeme si týmto požiadať subjekty SAFKST o zaplatenie členských poplatkov na rok 2018 vo výške 50€ za subjekt a 2€ za každého registrovaného člena oddielu, aj nepretekára (t.j. aj rozhodca, funkcionár, tréner ak sú registrovaní v subjekte SAFKST) + 1€ za ročnú licenčnú známku pretekára a rozhodcu na účet SAFKST IBAN: SK21 7500 0000 0005 8475 0103 banka ČSOB, alebo v hotovosti na sekretariát SAFKST do 31.januára 2018. Zároveň dávame do pozornosti novú smernicu o členských poplatkoch, kde po 31.01. sa zvyšuje výška členského poplatku o 100%.

Oznam - 3.1.2017
Zmena kontaktných údajov
Sekretariátu Asociácie

Tel: +421 908 965 156
E-mail: safkst@gmail.com
Oznam - 21.12.2017
Prezident SAFKST si dovoľuje pozvať všetky pretekárky, pretekárov a ich trénerov (vetva fitnes a kulturistiky) na zraz, ktorý je zameraný na výber športovcov do širšej reprezentácie v dlhodobom výhľade. Uskutoční sa 20. januára 2018 o 11:00 hod. v priestoroch fitnescentra PENGYM, Wolkrova 47, 85101 Bratislava (adresa do navigácie je Černyševského 1, Bratislava-Petržalka). Všetci ste srdečne vítaní.

O nás v TV JOJ - 20.12.2017
V televíznych novinách na TV JOJ zo Slovenskou reprezentantkou Alžbetou Peťkovou a prezidentom SAFKST Borisom Mlsnom o tohtoročných úspechoch Slovenskej asociácie fitnes, kulturistiky a silového trojboja.

Oznam - 7.12.2017
Dňa 6.12.2017 boli na základe priamych a nepriamych dôkazov podané trestné oznámenia na Ing. Samuela Pavlíka a Ladislava Meška na Okresnú prokuratúru Bratislava III.

Čo je to za dobu? Ako je to možné, že pán Korpáš pride do spravodajstva a napíše fikciu "maturitnú esej" ako som úžasne pracoval v SAFKSTe a "nikto to nevidel aký som bol dobrý"
Prepáčte, chcem vysloviť svoj vlastný názor: Čo je to za dobu? Ako je to možné, že pán Korpáš pride do spravodajstva a napíše fikciu "maturitnú esej" ako som úžasne pracoval v SAFKSTe a "nikto to nevidel aký som bol dobrý" a uverejní sa v TASR ?! Nikto sa nepýta, či je to pravda?!
čítať celý článok...

Veľká cena Detvy -  19.11.2017
Veľká cena Detvy - pohárová súťaž vo fitnes, bodyfitnes, bikiny fitnes, bikiny fitnes masters, wellness fitnes a women´s physique žien

Vyjadrenie prezidenta SAFKST k situácii v IFBB a k spolupráci s Andrejom Mozolánim.
26.11.2017
V auguste ma oslovil Andrej Mozoláni, s ktorým sme sa na osobnom stretnutí dohodli na spoločnej súťaži, plánovanej na rok 2018. Po oddelení/vylúčení IFBB Professional League od IFBB International som mu oznámil, že nakoľko SAFKST je stálym členom IFBB International, k čomu nás viaže dlhodobá úspešná spolupráca a nevyhnutnosť z hľadiska dodržiavania zákona o športe (IFBB International je jedinou celosvetovou organizáciou pre fitnes a kulturistiku na svete uznanou WADA a zároveň zaradenou do SportAccord-u a vylúčenie Slovenska z IFBB by znamenalo aj nedodržanie podmienok na štatút národného športového zväzu, čo by viedlo k neudeleniu finančného príspevku pre SAFKST zo strany štátu), nebudeme môcť s ním spoluorganizovať jeho súťaž, nakoľko sa rozhodol ju organizovať v spolupráci s IFBB Professional League. Zároveň som mu oznámil, že ak bude túto súťaž organizovať, v dôsledku pravidiel, ktoré boli schválené na Svetovom kongrese IFBB v Benidorme, bude vylúčený z IFBB International a pravdepodobne aj zo SAFKST, pretože ako členská krajina sme viazaní dodržiavaním pravidiel IFBB.
príloha č.1 (Comunicado Las Vegas CSFF)
príloha č.2 (Facts Legacy 2)
Mgr. Boris Mlsna
prezident SAFKST