SAFKST - SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA FITNES, KULTURISTIKY
  • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:
 Kontakt
SAFKST
  Junácka 6
  832 80   Bratislava
  Tel.: +421 908 965 156
 
 Odkazy

Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2020: ‭636 096‬ EUR
 Partneri
 Mediálni partneri
 Médiá, rozhovory


Vaško - Gabriela Mlsnová
30.05.2019


Vaško - Michal barbier
07.05.2019

média archív ...

Rozhodnutia a oznámenia disciplinárnej komisie

Oznámenie disciplinárnej komisie

Na základe oznámenia Antidopingovej agentúry SR vedeného pod spisovou značkou SADA-2019/192-TV-001 zo dňa 21. 11. 2019 o porušení antidopingového pravidla pre prítomnosť zakázanej látky, alebo jej metabolitov, alebo markerov vo vzorke športovca č. A446797 - individuálneho člena SAFKST,
show full article...

Oznámenie disciplinárnej komisie

Na základe rozhodnutia odvolacej komisie Slovenskej asociácie fitnes, kulturistiky a silového trojboja podľa čl. XX ods. 1) písm. d) Disciplinárneho poriadku Slovenskej asociácie fitnes kulturistiky a silového trojboja zo dňa 11. 11. 2019 č. k. SAFKST–L-G -003/2019, ktorým zrušila a vrátila
show full article...

Oznámenie disciplinárnej komisie

Disciplinárna komisia SAFKST oznamuje, že dňa 18. 10. 2019 prijala e-mailovou formou odvolanie voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie vo veci DK-L-G-007/2018 zo dňa 30. 09. 2019. Predseda DK oznamuje že odvolanie spolu so spisovým materiálom v súlade s Disciplinárnym poriadkom čl. XIX, ods.5., odstupuje odvolacej komisii SAFKST.
show full article...

Oznámenie disciplinárnej komisie

Na základe oznámenia Antidopingovej agentúry SR  vedeného pod spisovou značkou ADA-2019/112-TV-002 zo dňa 31. 5. 2019 o porušení antidopingového pravidla pre prítomnosť zakázanej látky alebo jej metabolitov alebo markerov vo vzorke športovca  A4357900 Matúša Poláka C002331 začíname pod spisovou značkou DK – 002/2019 disciplinárne konanie voči uvedenému športovcovi.

Oznámenie disciplinárnej komisie

Na základe oznámenia Antidopingovej agentúry SR vedeného pod spisovou značkou ADA-2019/111-TV-002 zo dňa 24.5.2019 o porušení antidopingového pravidla pre prítomnosť zakázanej látky alebo jej metabolitov alebo markerov vo vzorke športovca A4357905 Jakuba Vilímka C001043 začíname pod spisovou značkou DK – 003/2019 disciplinárne konanie voči uvedenému športovcovi.

Oznámenie disciplinárnej komisie

Na základe rozhodnutia odvolacej komisie Slovenskej asociácie fitnes, kulturistiky a silového trojboja zo dňa 06.05. 2019 č. k. SAFKST –L-G -002/2019  ktorým zrušila  a vrátila  rozhodnutie DK č.k. SAFKST-L-G- 008/2018.  na ďalšie konanie a nové rozhodnutie vo veci p. Lechana st. Disciplinárna  komisia SAFKST oznamuje, že vo veci začína nové konanie.

Oznámenie disciplinárnej komisie

Na základe rozhodnutia odvolacej komisie Slovenskej asociácie fitnes, kulturistiky a silového trojboja zo dňa 06.05. 2019 č. k. SAFKST –L-G -001/2019 ktorým zrušila  a vrátila  rozhodnutie DK č.k. SAFKST-L-G- 007/2018. na ďalšie konanie a nové rozhodnutie vo veci p. Gabrhela, Disciplinárna komisia SAFKST  oznamuje, že vo veci začína nové konanie.

Oznámenia disciplinárnej komisie

Dňa 7.3. 2019 bol doručený od p. Rolanda Brosmana na sekretariát SAFKST podnet na začiatok disciplinárneho konania  voči Igorovi Kopčekovi pre permanentné porušovanie stanov SAFKST a to  článkov XIV. bod f a g. Disciplinárna komisia podnet berie na vedomie a voči menovanému  v súlade s disciplinárnym poriadkom SAFKST začína v stanovenej lehote disciplinárne konanie.

Rozhodnutia disciplinárnej komisie

Rozhodnutie disciplinárnej komisie
Igor Kopček
Rozhodnutie disciplinárnej komisie
Milan Gabrhel
Rozhodnutie disciplinárnej komisie
Matúš Polák
Rozhodnutie disciplinárnej komisie
Jakub Vilímek
Rozhodnutie disciplinárnej komisie
Mgr. Michal Čapla
Rozhodnutie disciplinárnej komisie
Pavol Guga
Rozhodnutie disciplinárnej komisie
Michal Križánek
Rozhodnutie disciplinárnej komisie
Martin Nemec
Rozhodnutie disciplinárnej komisie
Jakub Prokop
Rozhodnutie disciplinárnej komisie
Adam Romanec
Rozhodnutie disciplinárnej komisie
Dušan Ďubek
Rozhodnutie disciplinárnej komisie
Peter Zembjak
Rozhodnutie disciplinárnej komisie
Tomáš Ondrejech
Rozhodnutie disciplinárnej komisie
Pavel Hochman
Rozhodnutie disciplinárnej komisie
Kristián Farkas
Rozhodnutie disciplinárnej komisie
Tomáš Ondík
Rozhodnutie disciplinárnej komisie
Tomáš Hegli
Rozhodnutie disciplinárnej komisie
Ladislav Kindernay