SAFKST - SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA FITNES, KULTURISTIKY
  • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:
 Kontakt
SAFKST
  Junácka 6
  832 80   Bratislava
  Tel.: +421 908 965 156
 
 Odkazy


Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2019: 535 004 eur
 Partneri

Mediálny partner

 Partneri MS Fitness 2019
 Médiá, rozhovory
Vaško - Gabriela Mlsnová
30.05.2019

Vaško - Michal barbier
07.05.2019

média archív ...

Konferencie

Pozvánka na konferenciu SAFKST 23.3.2019
Poverenie zastupovania na konferencii

Pozvánka na konferenciu SAFKST 24.3.2018 
Poverenie zastupovania na konferencii
Informácia o počte hlasov pre členské subjekty

Pozvánka na konferenciu SAFKST 9.12.2017 
Poverenie zastupovania na konferencii