SAFKST - SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA FITNES, KULTURISTIKY
  • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:
 Kontakt
SAFKST
  Junácka 6
  832 80   Bratislava
  Tel.: +421 908 965 156
 
 Odkazy


Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2019: 535 004 eur
 Partneri

Mediálny partner

 Médiá, rozhovory
Vaško - Gabriela Mlsnová
30.05.2019

Vaško - Michal barbier
07.05.2019

média archív ...
 
Zápisy z výkonného výboru 2019
 
Zasadnutie VV 22.7.2019 Pezinok
Zasadnutie VV 22.5.2019 Slovenský Grob
Zasadnutie VV 18.3.2019 Bratislava
Zasadnutie VV 18.1.2019 Slovenský Grob