SAFKST - SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA FITNES, KULTURISTIKY
  • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:
 Kontakt
SAFKST
  Junácka 6
  832 80   Bratislava
  Tel.: +421 908 965 156
 
 Odkazy


Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2019: 535 004 eur
 Partneri

Mediálny partner

 Médiá, rozhovory
Vaško - Peter Tatarka
17.11.2018

Vaško - Peter Tatarka
14.11.2018

Vaško - Miroslav Škadra
6.11.2018

Vaško - Michal Barbier
4.11.2018

média archív ...

 
Komisia štátnej reprezentácie - fitnes a kulturistika
  

Mgr. Gabriela Mlsnová
predseda

 
Mgr. Ľuboš Matejíčka
člen
 

 
Ing. Arch. Peter Uríček
člen
 

 
Trénersko metodická komisia - silový trojboj:
  

Pavol Kovalčík
Predseda
 
Mgr. Fridrich Matejík
člen
Pavol Varchola
člen