SAFKST - SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA FITNES, KULTURISTIKY
  • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:
 Kontakt
SAFKST
  Junácka 6
  832 80   Bratislava
  Tel.: +421 908 965 156
 
 Odkazy


Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2019: 535 004 eur
 Partneri

Mediálny partner

 Médiá, rozhovory
Vaško - Peter Tatarka
17.11.2018

Vaško - Peter Tatarka
14.11.2018

Vaško - Miroslav Škadra
6.11.2018

Vaško - Michal Barbier
4.11.2018

média archív ...

Oznámenia disciplinárnej komisie

Dňa 7.3. 2019 bol doručený od p. Rolanda Brosmana na sekretariát SAFKST podnet na začiatok disciplinárneho konania  voči Igorovi Kopčekovi pre permanentné porušovanie stanov SAFKST a to  článkov XIV. bod f a g. Disciplinárna komisia podnet berie na vedomie a voči menovanému  v súlade s disciplinárnym poriadkom SAFKST začína v stanovenej lehote disciplinárne konanie.

Rozhodnutia disciplinárnej komisie

Rozhodnutie disciplinárnej komisie
Mgr. Michal Čapla
Rozhodnutie disciplinárnej komisie
Pavol Guga
Rozhodnutie disciplinárnej komisie
Michal Križánek
Rozhodnutie disciplinárnej komisie
Martin Nemec
Rozhodnutie disciplinárnej komisie
Jakub Prokop
Rozhodnutie disciplinárnej komisie
Adam Romanec
Rozhodnutie disciplinárnej komisie
Dušan Ďubek
Rozhodnutie disciplinárnej komisie
Peter Zembjak
Rozhodnutie disciplinárnej komisie
Tomáš Ondrejech
Rozhodnutie disciplinárnej komisie
Pavel Hochman
Rozhodnutie disciplinárnej komisie
Kristián Farkas
Rozhodnutie disciplinárnej komisie
Tomáš Ondík
Rozhodnutie disciplinárnej komisie
Tomáš Hegli
Rozhodnutie disciplinárnej komisie
Ladislav Kindernay