SAFKST - SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA FITNES, KULTURISTIKY
  • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:
 Kontakt
SAFKST
  Junácka 6
  832 80   Bratislava
  Tel.: +421 908 965 156
 
 Odkazy

Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2020: ‭636 096‬ EUR
 Partneri
 Mediálni partneri
 Médiá, rozhovory


Vaško - Gabriela Mlsnová
30.05.2019


Vaško - Michal barbier
07.05.2019

média archív ...

Stanovy a poriadky

Dokumenty

Stanovy SAFKST
Štatút trénera reprezentácie SR SAFKST
Štatút reprezentanta SR SAFKST
Osvedčenie o uznaní za národný športový zväz

Kulturistika a fitness

Registračný a prestupový poriadok SAFKST
Disciplinárny poriadok SAFKST
Súťažný poriadok SAFKST

Silový trojboj a tlak na lavičke

Súťažný poriadok pre silový trojboj a tlak na lavičke
Prestupový poriadok pre silový trojboj a tlak na lavičke