SAFKST - SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA FITNES, KULTURISTIKY
  • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:
 Kontakt
SAFKST
  Junácka 6
  832 80   Bratislava
  Tel.: +421 908 965 156
 
 Odkazy


Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2019: 535 004 eur
 Partneri

Mediálny partner

 Partneri MS Fitness 2019
 Médiá, rozhovory
Vaško - Gabriela Mlsnová
30.05.2019

Vaško - Michal barbier
07.05.2019

média archív ...

Zápisy z konferencie

 

 
Zápisnica PER ROLLAM august 2019
Zápisnica z konferencie SAFKST
23.3.2019, Bratislava
Zápisnica PER ROLLAM december 2018
Zápisnica z konferencie SAFKST
24.03.2018, Zvolen
Informácia o počte hlasov pre členské subjekty
na konferencii SAFKST, Zvolen, 24.3.2018
Zápisnica PER ROLLAM 10.1.2018
Zápisnica z konferencie SAFKST
9.12.2017, Trenčín
Hlasovací a volebný poriadok SAKFST
Spôsob volieb na volebnej konferencii
Zápisnica z konferencie SAFKST
15.4.2017, Zvolen
Zápisnica z volebnej konferencie 2016