SAFKST - SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA FITNES, KULTURISTIKY
  • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:
 Kontakt
SAFKST
  Junácka 6
  832 80   Bratislava
  Tel.: +421 908 965 156
 
 Odkazy

Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2020: ‭636 096‬ EUR
 Partneri
 Mediálni partneri
 Médiá, rozhovory


Vaško - Gabriela Mlsnová
30.05.2019


Vaško - Michal barbier
07.05.2019

média archív ...

Konferencie

Pozvánka na konferenciu SAFKST 21.3.2020
Poverenie zastupovania na konferencii

Pozvánka na konferenciu SAFKST 23.3.2019
Poverenie zastupovania na konferencii

Pozvánka na konferenciu SAFKST 24.3.2018 
Poverenie zastupovania na konferencii
Informácia o počte hlasov pre členské subjekty

Pozvánka na konferenciu SAFKST 9.12.2017 
Poverenie zastupovania na konferencii