SAFKST - SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA FITNES, KULTURISTIKY
  • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:
 Kontakt
SAFKST
  Junácka 6
  832 80   Bratislava
  Tel.: +421 908 965 156
 
 Odkazy

Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2020: ‭636 096‬ EUR
 Partneri
 Mediálni partneri
 Médiá, rozhovory


Vaško - Gabriela Mlsnová
30.05.2019


Vaško - Michal barbier
07.05.2019

média archív ...

Šťastný a veselý rok 2017 praje Slovenská asociácia kulturistiky, fitnes a silového trojboja.

Oznam

30.12.2016
Výkonný výbor SAKFST poveruje
Mgr. Gabrielu Mlsnovú, PhD dohľadom nad kategóriou fitnes detí

 

Najúspešnejší športovci neolympijských športov 2016

22.12.2016

Oficiálny fotograf SAKFST

20.12.2016
Oficiálnym fotografom SAKFST je Jozef Benč

Vianočná cena v silovom trojboji a tlaku na lavičke

20.12.2016
Galéria Vianočnej ceny v silovom trojboji a tlaku na lavičke, Trenčín 17. december 2016.
Prejdite na galériu link...

Exhibícia Tomáša Tabačiara

20.12.2016
Na Športfestivale v Trenčíne 17. decembra 2016 predviedol svoje kvality aj náš kulturista Tomáš Tabačiar, ktorý získal IFBB PRO kartu. Prejdite na galériu link...

Športfestival Trenčín 17. decembra 2016 Vyhlásenie 10 najlepších ...

20.12.2016
Vyhlásenie 10 najlepších športovcov v neolympijských športoch. Prejdite na galériu link...

Oznam

19.12.2016
Výkonný výbor SAKFST odvolal ku dňu 19.12.2016 reprezentačných trénerov:
trénerku fitnes detí Annu Mozoláni, trénerku žien Natáliu Révajovú Lenártovú
a trénera mužov Ľuboša Matejíčku.
Dočasným vedením reprezentácií je poverený Ing. Ľubomír Hečko

Pozvánka

13.12.2016
Už túto sobotu 17.12.2016 Vás všetkých pozývame do Trenčína na Športfestival.

Majstrovstvá sveta juniorov a masters Santo Domingo

12.12.2016
Michal Zaukolec – 1.miesto klasická kulturistika
Sabina Pleváková – 1. miesto bikini fitnes a absolútna víťazka
Timea Trajtelová – 1. miesto bikini fitnes
Eva Baníková – 1. miesto fitnes
Kristína Juricová – 3. miesto fitnes
Alexandra Kovalská – 3. miesto fitnes
Michaela Kanuščáková – 4. miesto bikini fitnes
Viera Božíková – 6. miesto bikini fitnes

GRATULUJEME!

Oznam

04.12.2016


Na volebnej konferencii SAKFST, ktorá sa konala v Trenčíne 3.12.2016, delegáti
konferencie v tajných voľbách zvolili nových členov výkonného výboru v zložení


Mgr. Boris Mlsna – prezident
boris.mlsna@sakst.sk


Mgr. Peter Antal viceprezident pre kulturistiku a fitnes
peter.antal@sakst.sk


Pavol Kovalčík – viceprezident pre silový trojboj a tlak na lavičke
pavol.kovalcik@sakst.sk


Ing. Ľubomír Hečko – zástupca pretekárov kulturistiky a fitnes
lubomir.hecko@sakst.sk


Ing. Pavol Müller – zástupca pretekárov silového trojboja a tlaku na lavičke
pavol.muller@sakst.sk