SAFKST - SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA FITNES, KULTURISTIKY
  • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:
 Kontakt
SAFKST
  Junácka 6
  832 80   Bratislava
  Tel.: +421 908 965 156
 
 Odkazy

5/5

Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2019: 535 004 eur
 Partneri

Mediálny partner

 Partneri MS Fitness 2019
 Médiá, rozhovory
Vaško - Gabriela Mlsnová
30.05.2019

Vaško - Michal barbier
07.05.2019

média archív ...
QR code
  • Added: 17.01.2020   |   147 readings / views

ZIMNÝ PREDSÚŤAŽNÝ ZRAZ ŠPORTOVCOV Slovenskej asociácie fitnes, kulturistiky a silového trojboja 2020
(pre vetvu fitnes a kulturistiky)

Dovoľujem si pozvať všetky športovkyne a športovcov SAFKST, ich trénerov, rodinných príslušníkov na ZIMNÝ PREDSÚŤAŽNÝ ZRAZ ŠPORTOVCOV SAFKST 2020, ktorý sa bude konať v sobotu 1. februára 2020 od 12:00 v priestoroch JUMBO CENTRA, Masarykova 2, 04001 Košice. PODMIENKOU ÚČASTI NA ZRAZE ŠPORTOVCOV SAFKST JE PREDLOŽENIE PLATNÉHO PREUKAZU ČLENA SAFKST SO ZAPLATENÝM ČLENSKÝM POPLATKOM NA ROK 2020.
Poprosím záujemcov, aby priniesli so sebou aj vyplnenú Kartu pretekára, ktorú stiahnete v linku nižšie. Na zraze bude prítomný pracovník sekretariátu SAFKST, ktorý rád pomôže vyriešiť všetky náležitosti ohľadom preukazov a členských poplatkov.

Zároveň si dovoľujem pozvať všetkých členov a priaznivcov SAFKST na vyhodnotenie najúspešnejších športovcov našej asociácie – ŠPORTOVEC SAFKST 2020, ktoré sa bude konať tiež v sobotu 1. februára 2020 od 15:00 v priestoroch JUMBO CENTRA, Masarykova 2, 04001 Košice.

Teším sa na stretnutie s vami.
Boris Mlsna,
prezident SAFKST

Karta pretekára link...