SAFKST - SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA FITNES, KULTURISTIKY
  • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:
 Kontakt
SAFKST
  Junácka 6
  832 80   Bratislava
  Tel.: +421 908 965 156
 
 Odkazy

5/5

Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2019: 535 004 eur
 Partneri

Mediálny partner

 Partneri MS Fitness 2019
 Médiá, rozhovory
Vaško - Gabriela Mlsnová
30.05.2019

Vaško - Michal barbier
07.05.2019

média archív ...
QR code
  • Added: 22.09.2019   |   53 readings / views

Výzva pre oddiely SAFKST, ktoré by mali záujem o usporiadanie súťaži v silovom trojboji a tlaku na lavičke v roku 2020
Každý subjekt, ktorý je členom asociácie SAFKST, sa môže uchádzať o usporiadanie súťaže v silovom trojboji a tlaku na lavičke na rok 2020. Predbežný súťažný kalendár aj s miestami konania v silovom trojboji a tlaku na lavičke na rok 2020 link...

Záujemcovia môžu poslať žiadosť do 31.10.2019 na e-mail kovalcik.spccasta@gmail.com
Žiadosti, ako aj predbežný súťažný kalendár budú prerokované na najbližšom zasadnutí ŠTK pre silový trojboj a tlak na lavičke.