SAFKST - SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA FITNES, KULTURISTIKY
  • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:
 Kontakt
SAFKST
  Junácka 6
  832 80   Bratislava
  Tel.: +421 908 965 156
 
 Odkazy
5/5

Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2020: ‭636 096‬ EUR
 Partneri
 Mediálni partneri
 Médiá, rozhovory


Vaško - Gabriela Mlsnová
30.05.2019


Vaško - Michal barbier
07.05.2019

média archív ...
QR code

Oznámenie disciplinárnej komisie

  • Added: 18.11.2019   |   61 readings / views

Na základe rozhodnutia odvolacej komisie  Slovenskej asociácie fitnes, kulturistiky a silového trojboja  podľa čl. XX ods. 1) písm. d) Disciplinárneho poriadku Slovenskej asociácie fitnes kulturistiky a silového trojboja zo dňa 11. 11.  2019  č. k. SAFKST–L-G -003/2019,  ktorým zrušila  a vrátila  rozhodnutie DK č.k. SAFKST-L-G- 007/2018 zo dňa 30. 09. 2019 na nové konanie a  rozhodnutie vo veci  vylúčenia individuálneho člena SAFKST p. Milana Gabrhela, Disciplinárna  komisia SAFKST  oznamuje,   že vo veci začína nové konanie .

DK SAFKST oznamuje, že pôvodné konanie bolo začaté v  súlade s ustanovením čl. V ods. 1), 2) a 3) pís. e Disciplinárneho poriadku SAFKST  na základe ustáleného podnetu, ktorý bol doručený Komisiou silového trojboja a tlaku na lavičke SAFKST dňa 21. 11. 2018 na doručovaciu adresu SAFKST.  Citujem: „Komisia silového trojboja a tlaku na lavičke navrhuje Disciplinárnej komisii, aby začala konanie voči pánovi Ladislavovi Lechanovi staršiemu a pánovi Milanovi Gabrhelovi, z dôvodu účasti na konkurenčnej súťaži s názvom POWERLIFTING PRO EXPO SLOVAKIA, ktorá bola organizovaná konkurenčnými federáciami WRPF, WPC, WEPF v rámci podujatia Športfestival, ktoré sa konalo 17. 11. 2018 v Trenčíne.“