SAFKST - SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA FITNES, KULTURISTIKY
 Udalosti
 Naposledy navštívené
There are currently no article / product you visited.
 Newsletter
Receive the latest news:

addremove
Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:
 Kontakt
SAFKST
  Junácka 6
  832 80   Bratislava
  Tel: + 421 2 49 249 199
  Tel.: +421 908 965 156
 
  Fax: + 421 2 49 249 559
 Odkazy

 Médiá, rozhovory
Vaško - Ivana Horná

Vaško - Peter Tatarka

Vaško - Alžbeta Peťková
na akcii
Športovec SAFKST 2017
 Sponzori

Reklamní partneri

Multimediálny partner


 

Marketingový partner

Oznamy pre pretekárov

OZNAM: Zásady štartu pretekárov na jednotlivých zahraničných a domácich súťažiach v roku 2016

VV na svojom riadnom zasadnutí odsúhlasil zásady štartu našich pretekárov na jednotlivých zahraničných súťažiach ako aj kategorizáciu týchto súťaží.
 

Rozdelenie súťaží:

  1. kategória: Arnold Classic (Europe a USA)
  2. kategória: Olympia Amateur
  3. kategória: pohárové súťaže v zahraničí (Česko, Rakúsko, Maďarsko a pod.)
  

Povolené štarty na pretekoch:

  1. kategória: reprezentanti a medailisti z M-SR v danom a predchádzajúcom roku
  2. kategória: pretekári z prvej kategórie + finalisti z M-SR v danom a predchádzajúcom roku
  3. kategória: aktívni pretekári SAKFST (s platnou licenčnou kartou)
  

Oddiel resp. pretekár sa nemôže prihlásiť na zahraničný štart, ak sa v tom čase na Slovensku uskutočnia preteky, na ktorých bude kategória v ktorej daný pretekár súťaží.
 

Pretekári, ktorí požiadajú o štart v zahraničí, kde sa napokon bez ospravedlnenia nezúčastnia, budú mať zákaz štartu na zahraničných súťažiach na dobu 1 roka.
 

OZNAM: Zahraničné súťaže

Vedenie SAKFST oznamuje pretekárom, ktorí majú záujem štartovať na súťažiach v zahraničí, že svoje žiadosti môžu posielať na adresu antalpeter@centrum.sk.
 

OZNAM: Prestup pretekárov z iných federácií

Výkonný výbor SAKFST schválil pravidlá pre prestup športovcov z iných organizácií, zameraných na kulturistiku, fitnes a silový trojboj, do SAKFST.

Pri  takomto prestupe musí daný športovec,  ktorý už bol členom SAKFST okrem podania prihlášky na registráciu pretekára, fotografie a  úhrady poplatku za vystavenie licenčnej karty, doložiť aj potvrdenie organizácie, z ktorej vystupuje, o ukončení členstva a v jeho prípade o znovu zaregistrovanie do SAKFST rozhodne výkonný výbor SAKFST.  V prípadne že športovec nebol členom SAKFST stačí  čestné prehlásenie o ukončení členstva v tejto organizácii.
 

OZNAM: Kritériá pre udelenie odmeny za výsledky dosiahnuté na ME a MS.

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR každoročne odmeňuje úspešných slovenských športovcov za výsledky, dosiahnuté na medzinárodných súťažiach (v prípade reprezentantov SAKFST na ME a MS) v predchádzajúcom roku. Výšky odmien pre pretekárov sú v každom roku iné a závisia od aktuálnych možností štátneho rozpočtu SR. Pre športovcov sú stanovené prísne kritériá, od splnení ktorých závisí, či príslušnému športovcovi Ministerstvo odmenu prizná alebo nie.

Jedným z najdôležitejších kritérií je počet súperov našich reprezentantov v jednotlivých kategóriách. Tento počet nesmie byť nižší ako 10% z počtu členských krajín príslušnej medzinárodnej federácie v danom odvetví. Z uvedeného vyplýva, že v prípade kulturistiky a fitness musí mať náš športovec na MS v kategórii minimálne 18  súperov aby splnil toto základné kritérium (IFBB eviduje momentálne 182 členských krajín). V prípade európskej federácie (EBFF) je tento počet výrazne nižší (aktuálne 47 krajín) a preto na ME stačí pre splnenie kritéria nižší počet súperov. Z pohľadu ministerstva sú, pochopiteľne, rozdielne vnímané úspechy na ME a MS, preto v prípade získania medailí na týchto podujatiach (a po splnení kritéria počtu súperov), je odmena za výsledky z ME nižšia ako za MS.

Podobne aj výsledky z juniorských podujatí sú odmeňované výrazne nižšími odmenami ako u dospelých.

Odmeny pre úspešných reprezentantov prideľuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a teda SAKFST nemôže ich výšku a ani zloženie adresátov ovplyvniť.