SAFKST - SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA FITNES, KULTURISTIKY
 Udalosti
 Naposledy navštívené
There are currently no article / product you visited.
 Newsletter
Receive the latest news:

addremove
Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:
 Kontakt
SAFKST
  Junácka 6
  832 80   Bratislava
  Tel: + 421 2 49 249 199
  Tel.: + 421 917 778 827
 
  Fax: + 421 2 49 249 559
 Odkazy

 Novinky
15.11.2017   Kalendár - Kalendár súťaží v silovom trojboji a tlaku na lavičke pre rok 2018
 
05.11.2017   Výsledky - M-SR družstiev a Slovenský pohár v silovom trojboji , Sabinov 4.11.2017
 
26.10.2017   Propozície Vianočnej ceny v st. a tlaku na lavičke mužov open - Medzinárodná súťaž, Trenčín 18.11.2017
 
22.10.2017   Výsledky - Pohár Matice Slovenskej v tlaku na lavičke , MIchalovce 21.10.2017
 Sponzori

Reklamní partneri

Multimediálny partner

Ako zaregistrovať oddiel/fitness centrum v SAKFST?

Treba dvojmo vyplniť tlačivo Evidenčná prihláška člena a poslať obe kópie na adresu sekretariátu SAKFST do Bratislavy. Súčasne je potrebné uhradiť na účet SAKFST ročný členský poplatok (50.- EUR). Číslo úctu SAKFST je 584750103/7500. Po obdržaní poplatku a vyplnených tlačív Vám pošleme 1 x potvrdenú prihlášku späť.
 

Ako zaregistrovať  pretekára pre súťaže v SAKFST?

Treba vyplniť 1 x tlačivo Prihláška na registráciu pretekára a spolu s fotografiou pretekára s veľkosťou 3 x 3,5 cm zaslať na adresu sekretariátu do Bratislavy. Súčasne je potrebné uhradiť na účet SAKFST poplatok za vystavenie licenčnej karty ( 10.- EUR ). V prípade, že potrebujete aj licenčnú známku pre účely súťaže, treba poslať aj poplatok za licenčnú známku pre aktuálny rok ( 3.- EUR ). Číslo účtu SAKFST je 584750103/7500. Po obdržaní poplatku, vyplnenej prihlášky a fotografie Vám pošleme vystavenú licenčnú kartu.
 

Ako sa prihlásiť na súťaž organizovanú subjektom SAKFST?

Je potrebné postupovať podľa pokynov uvedených v propozíciách konkrétnej súťaže. Pokiaľ ste registrovaný v oddiele / fitness centre, ktoré je členom SAKFST, stačí sa spravidla prihlásiť mailom, písomne alebo telefonicky na zadaných kontaktoch. Pokiaľ nie ste registrovaný v žiadnom oddiele / fitness centre, prípadne tento váš oddiel nie je registrovaný v SAKFST, môžete požiadať o individuálnu registráciu ( poplatok je 50.- EUR ) . Propozície súťaží SAKFST nájdete na našej webovej stránke na pod stránke Propozície.
 

Ako sa prihlásiť na školenie trénerov a čo k tomu potrebujem?

Stačí vyplniť prihlášku na školenie a zaslať ju mailom na adresu: mesko.sakst@gmail.com . Ak nemáte doteraz žiadnu kvalifikáciu trénera, musíte najprv absolvovať školenie trénerov I.stupňa. S týmto typom školenia môžete pracovať vo fitness centre, ako cviciteľ / ka, prípadne ako osobný tréner/ka. Základným predpokladom pre absolvovanie takéhoto školenia je, v zmysle zákona o športe, dovŕšený vek 18 rokov a ukončené stredoškolské vzdelanie. Po absolvovaní tohto školenia môžete v ďalšom období absolvovať postupne aj vyššie stupne trénerských školení.
 

Ako predĺžiť platnosť Osvedčenia trénera (neplatného preukazu trénera)?

Treba zaslat na adresu sekretariátu do Bratislavy neplatné osvedčenie (preukaz) a na účet SAKFST poukázat poplatok 15.- EUR. Obratom Vám zašleme nové Osvedčenie trénera príslušného stupňa. Platnosť takéhoto osvedčenia je 5 rokov. Číslo účtu SAKFST je 584750103/7500.
 

Ako predľziť platnosť licenčnej karty pretekára?

Treba zaslať neplatnú licenčnú kartu na adresu sekretariátu do Bratislavy a na účet SAKFST poukázať poplatok 10.- EUR. Obratom  Vám zašleme novú licenčnú kartu platnú 5 rokov. Číslo účtu SAKFST je 584750103/7500.